Stier

Hvordan plejes stierne?

Vejen Kommune plejer ca. 79 km offentlige vandrestier i det åbne land. Ca. 40 km følger eksisterende grus- eller asfaltvej. Derudover er ca. 39 km anlagt som trampestier. og plejen består her i at holde vegetationen nede ved græsslåning og beskæring af buske/træer, så man kan færdes på stien.

Ofte går stierne igennem fugtige områder og henover vandløb. Her er der anlagt gangbroer og broer, der sikrer at man kan komme forholdsvis tørskoet frem. Faldlåger og stenter sørger for at man kan komme igennem mange af de naturskønne områder, hvor private lodsejere ofte har græssende dyr.

Adgangen sker som oftest på privat jord, og der er derfor indgået aftaler med lodsejerne om at offentligheden må færdes her. Adgang på cykel og med hund kan visse steder være forbudt, og det er vigtigt at respektere den skiltning, der vil være her.

Hvis du oplever problemer på en sti hører Vejen Kommune meget gerne fra dig. Her kan du give os et praj via Smartphone eller kort.

FriluftsVejen finder du en oversigt og kort over nogle af de naturområder, hvor der er lavet stiforløb.