Rydningspligt

Ejere eller brugere af landbrugsjorder skal holde disse lysåbne ved for eksempel slåning eller afgræsning, idet opvækst af træer og buske ikke må være mere end fem år gamle. Dette er gældende fra år 2004.

Nyopvækst etableret på heder, enge, moser og andre lysåbne arealer skal således ryddes mindst hvert femte år. Du har ikke pligt til at rydde opvækst etableret før år 2004.