Skovrejsning

Hvad er skovrejsningsområder?

Vi vil gerne have mere skov i Vejen Kommune, og i kommuneplanen er der udpeget områder, som vil egne sig til skovrejsning. Du kan se områderne i kommuneplanen ved at klikke på linket "Oplysninger på kort for din ejendom" i infoboksen. Her kan du også se de områder, hvor skov er uønsket.

Kan jeg søge støtte til skovrejsning?

Staten kan give tilskud til ny skov i skovrejsningsområder. Tilskudsordningen bliver administreret af Naturstyrelsen, og du kan læse mere om det på deres hjemmeside ved at klikke på linket i infoboksen.

Hvornår er skovrejsning uønsket?

Skovrejsning er uønsket i fx lavbundsområder og ådale, hvor det kan sløre landskabsbilledet. På beskyttede naturtyper er skovrejsning ulovlig, fordi den ødelægger levestederne for områdets dyre- og planteliv. Inden for sø- og åbeskyttelseslinjen må der normalt heller ikke rejses skov. Det samme gælder inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Du kan se bindingerne ved at klikke på linket "Oplysninger på kort for din ejendom" i infoboksen.

Hvordan anmelder du etablering af skov?

Send din anmeldelse til Teknik & Miljø, brug ansøgningsskemaet ved at følge linket i infoboksen.

Husk at vedlægge kopi af markblokkort eller luftfoto med tydelig angivelse af arealet, når du sender din anmeldelse.

Hvordan klager du?

Du kan klage over kommunens afgørelser og vurderinger. Klagesager bliver behandlet af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Læs mere om klagereglerne på nævnets hjemmeside.

Klager, som ikke vedrører § 3-naturbeskyttelse, videresendes af kommunen til NaturErhvervstyrelsen.