Skove og rydningspligt

Skove i Danmark

De danske skove udgør 486.000 ha svarende til 11,3 procent af det samlede areal.

I 1989 blev der i Folketinget vedtaget et nationalt mål om at fordoble det danske skovareal i løbet af en trægeneration (80 - 100 år). Ca 85 % af skovene er udlagt som fredskov, og omfattet af skovlovens bestemmelser.

Arealer med skov i Vejen Kommune

Størstedelen af skovene i Vejen Kommune er nåletræsplantager, men der er også flere gamle egekrat imellem og enkelte løvskovsområder i kommunen. De store nåletræsplantager findes bl.a. ved Klelund, Tirslund og Stavshede. I Skibelund Krat og nord for Vittrup, på kanten af Holme Å-dalen findes flere mindre egekrat. Partier med løvskov findes bl.a. ved Estrup og Sønderskov.

Du finder mere information om skove samt om rydningspligt ved at følge links:

Genopdyrkningsret

Etablering af skov

Etablering af anden natur

Rydningspligt