Reklameskilte i det åbne land

Guide til skiltning

Vejen Kommune ønsker, at skiltning skal spille positivt sammen med omgivelserne og landskabet. Vi har derfor udarbejdet en Guide til skiltning.

Det er hensigten, at guiden skal fungere som en vejledning og inspiration til erhvervsdrivende og borgere, der ønsker at opsætte skilte og reklamer.  Guiden skal samtidig sikre, at ansøgninger om opsætning af skilte bliver vurderet på
et ensartet grundlag

Du kan hente Guide til skiltning her

Se særligt kap 7.

Hvad er "åbent land"?

Det åbne land er alt det, der ikke er bebygget. Her opleves marker, skove og naturarealer, og husene ligger spredt. "Det åbne land" har intet at gøre med byzone og landzone.