Tvepibet lobelie

Foto: Peter Krogh

Tvepibet lobelie er en spinkel, 15-40 cm høj vandplante, der findes i næringsfattige og klarvandede søer. Bladene sidder i en lille roset under vandet, mens blomsterne hæver sig over vandet på lange, slanke blomsterstilke.

Planten har givet navn til den sjældne søtype, "lobeliesø", som huser en særlig plantevegetation. I denne søtype vokser andre sjældne vandplanter som brasenføde og strandbo. Fælles for planterne er, at de har bladene i små rosetter på søbunden og at de kræver klart vand, så der kan komme sollys ned på bunden. Planterne er meget sårbare over for forurening og næringstilførsel.

Tvepibet lobelie blomstrer i juli-august. I Vejen Kommune findes den kun i Skærsø.

Video på Youtube - Den sjældne Lobelie