Odder

Foto: Jan Skriver

Odderen er i fremgang efter næsten at have været udryddet i 1980'erne. Fremgangen er sket takket være øget beskyttelse og genopretning af levestederne.

Odderen er primært nataktiv og ses derfor sjældent. Om dagen opholder den sig i en hule i en brink eller under buske, hvor den kan skjule sig. Det er derfor vigtigt, at der findes områder med pilekrat, rørskov eller lignende ved vandløbet.

Som en tilpasning til livet i vand har odderen svømmehud mellem tæerne og kroppen er lang og strømlinet. Den lever især af fisk som aborre, karpe og ål.

I Vejen Kommune findes odderen i de fleste større vandløb som Sneum Å, Holsted Å, Holme Å, Kongeåen, Vejen Å og Åkær Å.