Bæklampret

Foto: Bernt Grimm

Bæklampret hører til en meget primitiv gruppe af fisk, de såkaldte rundmunde. Den 12-15 cm lange krop er åleformet med en glat hud uden skæl.

Bæklampretter kaldes også for niøjer, fordi de set fra siden - med de syv gælleåbninger, næseboret og øjet - tilsyneladende har ni øjne.

Bæklampret lever hele livet i ferskvand. De forvandler sig direkte til seksuelt modne voksne, hvorved de også holder op med at æde. Om foråret søger de kønsmodne bæklampetter op i de øvre dele af vandløbet, hvor den gyder på steder med hastigt strømmende vand. Larverne svømmer med strømmen ned ad vandløbet og graver sig ned, hvor bunden er blød/sandet.

I Vejen Kommune findes bæklampretten i flere af kommunens vandløb i Sneum Å, Kongeåen, Åkjær Å og Hjortvad Å vand- systemer.

Video om Youtube - Mød Bæklampretten