Sti ved Holsted Å

17,6 ha naturarealer på begge sider af Holsted Å er hegnet ind og der er iværksat skånsom pleje af arealerne med afgræsning. Samtidig er der etableret 3,5 km trampestier inden for det hegnede område og 3,0 km sti uden for. Der er lavet en ny bro over Holsted Å - og et eksisterende spang er blevet restaureret. Stierne er etableret som "Spor i Landskabet" med tre forløb, så der er mulighed for at vælge forskellige ruter. Projektet blev færdigt i 2010.

Projektet har et samlet budget på 526.100 kr. Vejen Kommune støttede projektet med 30.000 kr.

Sporet er etableret af lodsejerne i fællesskab og har fået støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris pulje til Natur- og Miljøprojekter, fra Friluftsrådet og fra Vejen Kommune.

Link til kommisionens hjemmeside om tilskud     Friluftsrådets logo