Projekt ved Hovborg

Projektet ved Hovborg består af 2 dele. Del 1 er et naturgenopretningsprojekt, hvor opstemningen ved dambruget er erstattet med et stryg. Del 2 er et stiprojekt, hvor der er etableret 18,5 km stier i 3 sløjfer, der fører ud til de omkringliggende skovområder. Det er denne del af projektet Vejen Kommune har støttet.

Stierne er etableret som "Spor i Landskabet". Alle sløjfer knytter an til "Kyst-til-kyst-stien" og den nye "Hovedfærdselsåre" på stien langs stryget. Samtlige lodsejere har stillet deres areal vederlagsfrit til rådighed. Projektet er afsluttet i 2010.


Budgettet for det samlede projekt er 880.000 kr. Vejen Kommune har støttet projektet med 62.500 kr.