Kulmosen

Vejen Kommune gennemfører i 2016-2017 en forundersøgelse, som skal kortlægge mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt i Kulmosen. Projektområdet er på ca. 160 ha.

Formålet med lavbundsordningen er at nedsætte udledningen af drivhusgasser og næringsstoffer fra kulstofrige lavbundsarealer.

Forundersøgelsen gennemføres i samarbejde med en ekstern konsulent, og består af en teknisk- og en ejendomsmæssig forundersøgelse.

Den tekniske forundersøgelse skal beskrive de eksisterende forhold, opstille scenarier for etablering af mere naturlig hydrologi og udtagning/ekstensivering af landbrugsdriften samt give et overslag over anlægsomkostningerne.

Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal beskrive de nuværende ejendomsmæssige forhold og afklare lodsejernes indstilling til projektets gennemførelse.

Læs mere om landbrug og udvikling af landdistrikter på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne