Status på registrering

Status på § 3 registreringen i Vejen Kommune

Vejen Kommune overtog ved kommunesammenlægningen arbejdet med § 3 registrering og besigtigelse. Kommunen er sammensat af de to tidligere amter - Ribe og Sønderjyllands Amt. I Ribe Amt var en stor del af arealerne besigtiget i forbindelse med amtets udarbejdelse af en naturkvalitetsplan.

Vejen Kommune benytter nu fremadrettet Naturdata metoden, som på sigt vil erstatte amternes registrering. Du kan læse mere om metoden her.

Se den seneste opgørelse fra den 16. november 2017 over Vejen Kommunes § 3 registrering.
Registrering Antal lokaliteter Areal i hektar % af kommunens samlede areal
Eng 1003 3099 3,8
Hede 87 431 0,5
Mose 557 1568 1,9
Overdrev 148 144 0,2
2198 204 0,3
Total 3993 5446 6,7

Danmarks Naturdata

Danmarks Naturdata giver adgang til at fremsøge naturdata på tværs af hele landet. Denne adgang giver fx. mulighed for at se hvilke arter, der er fundet på din ejendom.

Åbn Danmarks Naturdata

Vejledning til Danmarks Naturdata