Naturkvalitetsplan

Naturkvalitetsplan - fra 3-trins til femtrins skala

Naturkvalitetsplanlægning er et redskab kommunerne kan bruge til at vurdere naturens tilstand og opstille målsætninger for de enkelte naturområder. Naturkvalitetsplanlægningen er primært baseret på de områder, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven f.eks. heder, moser, enge og overdrev.

Ribe Amt har registreret naturen i de tidligere Brørup, Holsted og Vejen kommuner. Registreringerne er benyttet til at udarbejde naturkvalitetsplaner med målsætninger for de registrerede områder.

Det system der er anvendt i Ribe Amts naturkvalitetssætningssystem er et 3-trinssystem, hvor arealerne kan have naturværdien A, B eller C. Dette system er videreført i Kommuneplanen for Vejen Kommune.

Ved alle nyregistreringer arbejder Vejen Kommune fremadrettet for, at ABC-målsætningssystemet afløses af et nyt værdi- og målsætningssystem, hvor § 3-områderne værdi- og målsættes efter den femtrins skala, som staten anbefaler i Danmarks Naturdata. Begrundelsen herfor er, at dette muliggør sammenligning af naturområder på tværs af kommunegrænser. Du kan læse mere om metoden ved at følge linket i infoboksen.

Planer og kortbilag

Her kan du downloade Naturtyperapport og Naturkvalitetsplanerne for tidligere Brørup, Holsted og Vejen kommuner
Rapport / plan Kortbilag
Naturtyperapport, Ribe Amt (pdf 22 MB)  
Brørup, plan (pdf 6,1 MB) Brørup, kort (pdf 3,6 MB)
Holsted, plan (pdf 6,8 MB) Holsted, kort (pdf 4,4 MB)
Vejen, plan (pdf 5,1 MB) Vejen, kort (pdf 3,1 MB)