Naturregistrering

Teknik & Miljø ændrer løbende registreringer af den beskyttede natur i Vejen Kommune. Oftest sker ændringerne i forbindelse med konkret sagsbehandling. Derudover kan det i visse områder være nødvendigt at gøre en større indsats for at få en opdateret viden om de beskyttede naturtyper i kommunen.

Teknik & Miljø er derfor jævnligt ude i det åbne land for at danne sig et overblik over tilstanden af de beskyttede naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

På de enkelte lokaliteter samles især oplysninger om hvilke plantearter der er tilstede, da de er gode indikatorer for naturkvaliteten.

I 2014 foretager vi paddeundersøgelser og kortlægning af sjældne dagsommerfugle m. fl. i udvalgte naturområder.

Du kan følge links for mere information:

Status på registrering

Naturkvalitetsplan