Naturregistrering

Teknik & Miljø ændrer løbende registreringer af den beskyttede natur i Vejen Kommune. Oftest sker ændringerne i forbindelse med konkret sagsbehandling. Derudover kan det i visse områder være nødvendigt at gøre en større indsats for at få en opdateret viden om de beskyttede naturtyper eller sjældne arter i kommunen.

Teknik & Miljø er derfor jævnligt ude i det åbne land for at danne sig et overblik over tilstanden af de beskyttede naturtyper og de beskyttede arter, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet. 

  • I 2014 har vi foretaget paddeundersøgelser og kortlægning af sjældne dagsommerfugle m. fl. i udvalgte naturområder.
  • I 2016 har vi kortlagt ammoniakfølsom skov på udvalgte skovlokaliteter.
  • I 2017 og 2019 har vi kortlagt Lys Skivevandkalv ved Skærsø.
  • I 2016, 2017 og 2018 har vi foretaget botaniske registreringer på ca. 1.200 af de naturbeskyttede § 3 arealer i Vejen Kommune.

Arbejdet med kortlægning af de naturbeskyttede § 3 arealer fortsætter i 2019. På de enkelte lokaliteter samles især oplysninger om hvilke plantearter der er tilstede, da de er gode indikatorer for naturkvaliteten.

Læs mere om:

 

Status på registrering

Naturkvalitetsplan