Naturråd

Billede af Kongeåen, taget af Fotoklubben ISO 6600

Medlemmer i det lokale naturråd for Trekantområdet

Det lokale naturråd i Trekantområdet:
 Forening/organisation  Repræsentant  Suppleant
Danmarks Naturfredningsforening Lars Rytter  
Friluftsrådet Flemming Thomsen Astrid Jørgensen
Dansk Jægerforbund Chr. Thye Bent Junker-Hansen
Dansk Botanisk Forening Lars Christensen  
Naturvejlederforeningen DK Gitte Andersen  
Danmarks Sportsfiskerforbund Jørn Chemnitz  
Dansk Orienterings Forbund Jørn F. Andersen  
Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere Søren Rygaard  
Dansk Ornitologisk Forening Sten Nielsen Lars Holst Pedersen
Kolding Sportsfisker Forening Torben Lindholst  
Trægruppen i Haderslev Carsten Ørnsholt Flemming Nissen
Bæredygtigt Landbrug Peter Rosendal Niels Karstoft
Jysk Landbrug Anders Stensgaard Svend Nygaard
Sønderjysk Landbo Forening Peter Aalykke Jensen Asger Kristensen
Familielandbruget LRS – Vejle Rikke Kyhn Sven-Aage Steenholdt
Dansk Skovforening Niels E. Schultz-Petersen Steen Grunnet
Kolding Herreds Landbrugsforening Hans Damgaard  
Vejle-Fredericia Landboforening Maria Pilgaard Nis Kristian Hjort
Landbrug & Fødevarer Berith Nissen  
Haderslev Østeramts Familielandbrug Jens Peter Nielsen Preben Hansen

 

Baggrund

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er det nationale kort over naturrelaterede udpegninger. Formålet er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt at være et værktøj for planlægning til mere sammenhængende natur i og mellem kommunerne.

Trekantkommunerne har allerede udpeget et Grønt Danmarkskort i den fælles kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet. Det kommende naturrådsarbejde vil derfor tage afsæt i denne udpegning.

Rådets sammensætning

Rådet er sammensat med ligelig repræsentation af henholdsvis erhvervsinteresser og natur-, miljø- og friluftsinteresser og har bestræbt sig på at leve op til krav om kønsmæssig ligestilling. Der er i alt udpeget 20 medlemmer.

Det lokale naturråd for Trekantområdet er oprettet pr. 1. marts 2018 og dets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018.

Vejle og Kolding Kommune varetager i fællesskab sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Trekantkommunerne, der omfatter: Vejen, Billund, Haderslev, Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding.

Yderligere informationer eller svar på spørgsmål kan fås hos:

Vejle Kommune: Marianne Bjerre 76 81 22 46, marbj@vejle.dk, eller Kolding Kommune: Inger Birkebæk Madsen, 79 79 74 50, inbm@kolding.dk.