Overdrev

Hvordan plejer vi overdrev?

Overdrev skal plejes med afgræsning. Ellers gror de til med træer og buske, og de forskellige lyskrævende planter forsvinder. Hvis tilgroningen er for voldsom, kan det være nødvendigt at fjerne buske og træer.

Kreaturer og heste er gode græsningsdyr på overdrevet, da de får mange forskellige planter til at trives.  Fåregræsning giver en mere ensartet vegetation med relativt få arter, men er generelt bedre end slet ingen græsning.

Græsningssæsonen vil typisk være fra maj til og med oktober, men forekomst af specielle arter kan betyde en forskydning af den optimale sæson. Hvis der ikke er mulighed for afgræsning, kan man i stedet slå hø på overdrevene. Slåningen bør ske omkring 1. august, og det er meget vigtigt, at det afslåede hø fjernes fra området, og at der ikke tilføres gødning

Overdrev er beskyttet af naturbeskyttelsesloven.