Heder

Hvordan plejer vi hederne?

Heder er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, men jorden skal være udpint for, at heden trives. Den vigtigste pleje består derfor i at fjerne næring. De mest almindelige metoder er græsning, slåning og afbrænding.

Græsning og slåning virker foryngende på heden. Afbrænding fremmer ny lyngspiring men kræver særlige sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Man opnår det bedste resultat, hvis områderne afgræsses af kreaturer. Fåregræsning giver en mere ensartet vegetation, men er generelt bedre end slet ingen græsning.

Græsningssæsonen vil typisk være fra maj til og med oktober, men forekomst af specielle arter kan betyde en forskydning af den optimale sæson.

I hederne kan man foretage en slåning hvert 10.-15. år enten tidligt forår eller efterår. En sådan slåning vil vedligeholde en artsrig hedevegetation.