Fortidsminder

Hvordan plejes fortidsminder?

Fortidsmindet skal beskyttes af et græsdække, så det ikke trædes op eller eroderer. Det kan være gavnligt at fjerne træer og buske på fortidsmindet. Rødderne skal dog forblive i jorden, så de arkæologiske jordlag ikke forstyrres.

Lette husdyr som får er velegnede til at græsse på et fortidsminde, mens større dyr som heste og køer kan skade det. Kommunen plejer årligt ca. 40 fortidsminder, nogle endda flere gange om året.

Fortidsminder er beskyttet af museumsloven.