Enge

Hvordan plejer vi engene?

Enge er beskyttet af naturbeskyttelsesloven, men de kræver pleje for at forhindre tilgroning. Ved at genindføre græsning og eventuelt høslet bevarer vi de mange planter og dyr, der lever på engen.

Kvæg egner sig godt til at græsse på vådbundsarealer. Heste kan græsse på de lidt mere tørre engområder, mens får og geder egner sig bedst til helt tørre steder.

Er en eng allerede groet til med træer og buske, kan det være nødvendigt at rydde en del af bevoksningen, før dyrene sættes ud for at græsse.

Græsningssæsonen vil typisk være fra maj til og med oktober. Hvis der ikke er mulighed for afgræsning, kan man i stedet slå hø. Slåningen bør ske omkring 1. juli, og det er meget vigtigt, at det afslåede hø fjernes fra området, og at der ikke tilføres gødning.