Natura 2000 planer

Naturstyrelsen udsendte i april 2016 de statslige Natura 2000 planer for planperioden 2016-2021, der indeholder de overordnede mål for områderne.

Vejen Kommune har på byrådsmødet den 4. april 2017 vedtaget handleplaner for den nye planperiode 2016-2021.

Handleplanerne kan ses herunder. Handleplanerne indeholder en beskrivelse af den konkrete indsats Vejen Kommune skal gøre for at sikre levesteder og arter.

Hvor kan man se planerne?

Du kan se alle planerne ved at følge link i tabellen nedenfor.

Statslig plan (2016-2021) Kommunal handleplan (2016-2021)
Vejen Mose (link) Vejen Mose
Nørrebæk ved Tvilho (link) Nørrebæk ved Tvilho
Sneum Å og Holsted Å (link) Sneum Å og Holsted Å (fælles med Esbjerg og Varde kommuner)
Kongeå (link) Kongeå (Fælles med Esbjerg Kommune)
Vadehavet, delplan H78 (link) Vadehavet (fælles med Esbjerg, Varde, Fanø, Tønder Haderslev, og Aabenraa kommuner)