Dagsordener og referater

Dagsordner og referater fra møder i Grønt Råd 2018
Dagsordener Referater
12. april 2018 12. april 2018
11. september 2018 11. september 2018
20. november 2018 20. november 2018

Her kan du se referater fra de foregående år.

Kommende møder: de næste møder i 2019 er fastlagt til d. 2. april og d. 6. august 2019.