Dagsordener og referater

Dagsordner og referater fra møder i Grønt Råd 2019
Dagsordener Referater
02.04.2019  02.04.2019 
03.09.19  03.09.19
03.12.19   03.12.19

Her kan du se referater fra de foregående år.

Kommende møder: møderne i 2020 er fastlagt til d. 27. april,  d. 17. august og d. 7. december 2020.