Bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Her kan du på et kort oprette nye fund af Kæmpe-bjørneklo

Her finder du gode råd til bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo (1,4 MB i PDF)

Her kan du se indsatsplanen (0,7 MB i PDF).

Vejen Kommune har vedtaget indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo. Indsatsplanen var i høring frem til den 24. november 2010, og der kom ingen bemærkninger i høringsperioden. Planen er således endelig vedtaget på møde i Udvalget for teknik og miljø den 13. december 2010.

Kæmpe-bjørneklo er en uønsket plante i den danske natur. Den breder sig hurtigt og danner tætte bestande, som bortskygger den naturlige vegetation og ødelægger vandløbene. Desuden er planten så giftig, at områder, der er plaget af kæmpe-bjørneklo, er utilgængelige for mennesker.

Indsatsplanen betyder, at alle lodsejere i Vejen Kommune fra og med endelig vedtagelse af indsatsplanen har pligt til at bekæmpe planten hvert år, således at ingen Kæmpe-bjørneklo i kommunen på noget tidspunkt må sprede frø, og at alle planter på sigt skal udryddes.

Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer at foretage bekæmpelsen, og ejeren kan straffes med bøde.

Kravet om bekæmpelse af bjørneklo er omfattet af krydsoverensstemmelse under enkeltbetalingsordningen. Manglende bekæmpelse kan medføre en reduktion i den direkte støtte og i landdistriktsstøtten.