Moser

Moser inddeles i en række typer alt efter hvilke planter, der vokser der. I nogle moser vokser der især græsser, urter og mos, mens andre moser er tilgroet med pile-, elle-, aske- eller birketræer.

Moserne gemmer på fortidsminder, ikke kun offerfund og moselig, men også dyre- og planterester opsamlet over flere tusinde år. Tidligere blev der hentet træ, tørv eller hø i moserne, eller de blev afgræsset.  

Mosearealer i Vejen Kommune

Vejen Kommune ligger på kanten af "vandskellet", hvor de store vandløb udspringer. De store moser - der udgør vandløbenes udspring - er karakteristiske for kommunens naturindhold. Moserne i Vejen Kommune udgør 1,9 % af kommunens samlede areal. Området ved Vejen Mose/Gammelby Mose rummer kommunens eneste fuglebeskyttelsesområde.