Heder

Hederne i Danmark er opstået ved at træerne er blevet fældet og arealerne derefter er blevet afgræsset. Gennem tiden er hederne blevet brugt til skrælning af lyngtørv til brændsel og bygningsmateriale, slåning af lyng til foder og græsning. Der findes både tørre heder men også våde lavninger med et rigt planteliv.

Hedearealer i Vejen Kommune

Områderne med hede findes spredt rundt omkring i Vejen Kommune. Hederne udgør 0,5 % af kommunens samlede areal. Ved Klelund Plantage kan man stadig finde rester af det tidligere store hedeområde.