Rotter

Anmeld rotter her

Rotten er et alvorligt skadedyr. Det er derfor vigtigt, at du anmelder det, hvis du har set rotter, ekskrementer fra rotter, huller eller andre tegn på rotter. Du foretager anmeldelsen via linket her på siden. Anmeldelsen bedes så vidt muligt ske senest kl. 15.00 dagen før bekæmpelsen foretages.

lik her for at anmelde rotter

Rottebekæmpelse

Ugedag Område
Rottebekæmpelsen foretages i de enkelte områder på følgende dage:
Tirsdage Områderne Brørup og Holsted
Onsdage Område Vejen
Torsdage Område Rødding

Mandag og fredage foretages der opsamling på tidligere anmeldelser og akutte anmeldelser, der er indgået.

Er der observeret rotter indendørs i beboelse, hvor der er mulighed for fysisk kontakt med gnaverne, betragtes det som en hastesag. Ved anmeldelse inden kl. 12.00 på hverdage foretages bekæmpelsen så vidt muligt samme dag eller senest efterfølgende hverdag. Ved anmeldelse efter kl. 12.00 foretages bekæmpelsen den efterfølgende hverdag.

Så vidt det er muligt, vil du inden besøg blive kontaktet pr. telefon.

Kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Det betyder, at der ikke længer kan udleveres rottegift til borgerne

Du bør tilstræbe at være hjemme, når rottebekæmperen kommer. Rottebekæmperen har derved mulighed for at give råd og vejledning om hvordan fremtidige rotteproblemer undgås.

Anmeld rotter

Rotter er smittebærere af alvorlige sygdomme. Det er derfor lovpligtigt, at du hurtigst muligt melder det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på rotter. Det gælder, ligegyldigt om det er indenfor eller udenfor, eller om det er på et privat eller et offentligt område.

Du skal anmelde rotter digitalt. Dog skal du følge din kommunes anvisning, hvis du ser en rotte indendørs og har brug for akut hjælp.

En anmeldelse af rotter resulterer altid i et besøg fra den kommunale rottebekæmpelse. Rottebekæmperen vurderer, om der er tale om rotter og giver råd om, hvad der skal gøres. Typisk vil der blive stillet rottefælder eller gift op på udvalgte steder.

Selve rottebekæmpelsen er gratis, men du har pligt til, og skal selv betale for, reparation af din del af kloakken.

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fakta om rotter

Rotter er betydeligt større end mus og har store fødder og hoveder, men relativt små ører. Er du i tvivl, kan du se og læse mere om rotter og mus på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvordan forebygger jeg problemer med rotter?

Du kan gøre en del selv for at undgå rotter:

  • vedligehold dine stikledninger til kloaksystemet
  • monter rottespærrere i afløbsrørene
  • undlad at friste rotterne med madrester eller andet spiseligt affald
  • anmeld hurtigt til kommunen, når du ser en rotte.

Besøg fra kommunen i landzoner

Hvis du bor i en landzone skal du også anmelde det, hvis du bemærker tegn på rotter eller ser en eller flere rotter.

Kommunens rottebekæmpere kommer normalt på tilsynsbesøg hvert andet år, hvor rottebekæmperen vil spørge til rottesituationen på ejendommen og eventuelt gennemgå den med henblik på bekæmpelse.

Hvis der har været rotter på ejendommen, skal der være tilsynsbesøg hvert halve år indtil ejendommen efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har haft rotter. Herefter vil der være tilsynsbesøg hvert andet år.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over bekæmpelsen af rotter, skal du klage til kommunen. Du kan ikke klage over kommunens afgørelse.