Forsikringsordning

For at sikre villaejere mod de meget store regninger en olieforurening kan løbe op i, er der etableret en forsikringsordning. Din olietank er dog kun omfattet af ordningen, hvis tanken er typegodkendt, lovligt installeret og ikke for gammel. Du har selv ansvaret for, om dit olietankanlæg er lovligt. Se Miljøstyrelsens oplysninger om villaolietanke og forsikringsordningen her.