Anmeld olietank

Senest 2 uger inden du tilslutter en ny olietank skal du sende en anmeldelse til Vejen Kommune. Anmeldelsen skal vedhæftes en kopi af tankattesten for den nye tank. Arbejdet med etablering og tilslutning af tanken skal udføres af en sagkyndig.
Link til anmeldelsesskema