Din gamle olietank skal sløjfes og anmeldes

Når en olietank tages ud af brug skal den tømmes fuldstændigt for restindholdet. Herefter skal tanken fjernes, eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie i tanken. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen, der retter oplysningerne i BBR-registret.
Link til anmeldelsesskema