Støj fra anvendelse af værktøj

Visse hobby kan kræve brug af støjende værktøj.

Hvis du er generet af støjen, anbefales det, at du søger sagen løst i mindelighed. F.eks. kan der laves en aftale om at værktøjet kun bruges i bestemte tidsrum eller at aktiviteten kan foregå i andre lokaliteter.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at løse problemet i mindelighed, kan der klages til Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Der vil blive søgt indgået en aftale med genevolderen, f.eks. om tidsbegrænsning af aktiviteten, men kan dette ikke lade sig gøre, kan der udstedes påbud herom. Om nødvendigt kan der nedlægges forbud mod aktivitetens fortsættelse.