Røggener

Hvis dette ikke er muligt, kan du klage til Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Det skal konstateres, at klagen er berettiget, inden der kan gribes ind. Herefter vil der blive indgået aftale med ejeren af fyret om forbedringer. Kan der ikke opnås afhjælpning ad denne vej, kan der udstedes påbud om afhjælpende foranstaltninger.
 
Røggener i forbindelse med opstart af fyret kan være uundgåelige i nogle minutter og må accepteres.
En skorsten kan være lovligt opført, selv om den ikke når op over tagryggen på huset.
 

Hvad kan du selv gøre for at mindske røggener

Det kan anbefales, at skorstene altid føres over tagryg, idet røggener ellers kan være uundgåelige. Kommunalbestyrelsen kan give påbud om forhøjelse af skorsten.
 
Ved at følge nogle enkle råd kan røggener i mange tilfælde undgås:
  • Brug altid kun det brændsel, fyret er velegnet til
  • Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel. Lad være med at skrue ned "for natten"
  • Brug altid kun tørt brændselstræ, og aldrig træ, der er overfladebehandlet eller imprægneret. Trykimprægneret træ må aldrig afbrændes.
  • Spånplader eller andet træ med mere end 1 % lim kan ikke anvendes i almindelige fyr
  • Affald må ikke afbrændes
  • Sørg for regelmæssigt tilsyn af skorstensfejeren og følg hans råd