Gener fra husdyr

Hønsehold kan give anledning til støj i form af hanegal. Hvis naboens hane generer, anbefales det, at du søger problemet løst i mindelighed med naboen.

Hvis dette ikke er muligt kan du klage til Vejen Kommune, Teknik & Miljø. Hvis det konstateres, at hanen galer meget tidligt om morgenen, vil der blive forsøgt indgået aftale med ejeren om mørkelægning af hønsehuset om natten. Der kan eventuelt også blive tale om isolering. Hvis dette ikke er muligt, kan der udstedes påbud om afhjælpende foranstaltninger. Overholdes påbuddet ikke, kan der blive tale om forbud mod dyreholdet.