Vindmøller

Husstandsvindmøller

Møller mellem 5 m og 25 m kræver som udgangspunkt landzonetilladelse.

Tilladelse til husstandsmøller skal søges hos Teknik & Miljø på teknik@vejen.dk.

Har du spørgsmål om husstandsvindmøller, kan du sende en mail til Teknik & Miljø.

Du kan også ringe til Team Byg: Ib Jørgensen på telefon 79 96 61 67.

Store vindmøller

Store vindmøller kan, som udgangspunkt, kun stilles op i dertil særligt udpegede områder.

Hvis der skal opstilles store vindmøller, kræver det, at der udarbejdes en lokalplan, et kommuneplantillæg og en VVM (vurdering af virkningerne på miljøet).

Ønsker du at opstille store vindmøller, skal du sende en ansøgning til Teknik & Miljø. I ansøgningen skal, som minimum, fremgå:

  • Antallet af møller

  • Deres totalhøjde

  • Koordinater for deres placering

Se endvidere redegørelse og retningslinjer om vindmøller i Kommuneplan 2017