Tag hensyn til omgivelserne

For at undgå eventuelle nabogener anbefaler Vejen Kommune anlæg, der har lav refleksionsværdi.