Er dit hus fredet eller bevaringsværdigt?

Hvis dit hus er fra før 1950, eller har en særlig arkitektonisk kvalitet, skal du sende Vejen Kommune en forespørgsel.

Husk at vedlægge tegninger, fotos, eventuelt en teknisk beskrivelse af anlægget eller lignende, der beskriver placeringen af det ønskede anlæg. 

Er din ejendom berørt af en fredning, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.