Tjekliste til opsætning af solcelleanlæg

Model af solceller på tag

Derfor har vi lavet en tjekliste for, hvad du skal huske at undersøge, inden du sætter dit anlæg til solenergi op.

Er dit hus fredet eller bevaringsværdigt?

Hvis dit hus er fra før 1950, eller har en særlig arkitektonisk kvalitet, skal du sende Vejen Kommune en forespørgsel.

Husk at vedlægge tegninger, fotos, eventuelt en teknisk beskrivelse af anlægget eller lignende, der beskriver placeringen af det ønskede anlæg. 

Er din ejendom berørt af en fredning, skal du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen.

Er der en lokalplan eller plandeklaration på din ejendom/grund?

Hvis der er en lokalplan på din ejendom, kan du læse, om der er bestemmelser vedrørende opsætning, udformning, farve og materialevalg. 

Du kan selv tjekke, om der er en lokalplan eller plandeklaration hvor du bor. 

Kan dit tag bære den ekstra vægt?

Solcelleanlæg vejer typisk op til et halvt ton og kræver ofte ekstra tagforstærkning!

Hvis taget ikke har styrken til at bære solcelleanlægget, kan man risikere nedbøjning af taget og andre sætningsskader på konstruktionen. Resultatet af dette kan blive fugtskader, revner i tagplader, manglende garantidækning for taget og lignende.

Sørg derfor altid for at monteringen af anlægget bliver udført professionelt, og er korrekt dimensioneret.

Er du i tvivl, så kontakt en byggerådgiver.

Tag hensyn til omgivelserne

For at undgå eventuelle nabogener anbefaler Vejen Kommune anlæg, der har lav refleksionsværdi.