Hvornår behøves der ikke byggetilladelse?

På tag på privat ejendom

Du behøver ikke søge om byggetilladelse, hvis dit anlæg skal sættes op på et enfamiliehus, en tilhørende garage, carport eller lignende, til privat brug.

Før du går i gang, skal du dog altid undersøge, om din ejendom er omfattet af en lokalplan. Lokalplanen kan indeholde bestemmelser som kræver, at du først søger om tilladelse efter planloven.

Du skal også være opmærksom på, at anlægget skal overholde kravene i Bygningsreglementet, blandt andet kapitel 2.2 hvad angår højde i skel med mere.

Inden du går i gang, anbefaler vi dog, at du kigger vores tjekliste igennem.