Solenergi

Før du bestiller solcelleanlæg

Inden du bestiller et solcelleanlæg, anbefaler vi, at du eller din montør undersøger følgende:

Du skal også være opmærksom på, at anlægget skal overholde kravene i Bygningsreglementet, blandt andet kapitel 2.2 hvad angår højde i skel med mere.

Inden du går i gang, anbefaler vi derfor, at du kigger vores tjekliste igennem.

Tjekliste til før du bestiller solceller

Hvis dit anlæg kræver en byggetilladelse, skal du søge den digitalt via Byg & Miljø.

Klik her for digital ansøgning

Hvornår behøver der ikke byggetilladelse?

På tag på privat ejendom

Du behøver ikke søge om byggetilladelse, hvis dit anlæg skal sættes op på et enfamiliehus, en tilhørende garage, carport eller lignende, til privat brug.

Før du går i gang, skal du dog altid undersøge, om din ejendom er omfattet af en lokalplan. Lokalplanen kan indeholde bestemmelser som kræver, at du først søger om tilladelse efter planloven.

Du skal også være opmærksom på, at anlægget skal overholde kravene i Bygningsreglementet, blandt andet kapitel 2.2 hvad angår højde i skel med mere.

Inden du går i gang, anbefaler vi dog, at du kigger vores tjekliste igennem.

Hvornår skal der søges byggetilladelse?

Hvornår skal der søges tilladelse til solceller?

På tag på erhvervsejendom

Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis anlægget skal placeres på en erhvervsejendom eller landbrugsbygning.

På terræn (på jorden)

Du skal altid søge om byggetilladelse, hvis du placerer dit anlæg på terræn. Det skal du fordi, et anlæg på jorden bliver betragtet som et selvstændigt anlæg.

Ansøgning om byggetilladelse skal sendes digitalt via Byg & Miljø.