Byg om, så det kan mærkes!

Energistyrelsens kampagne: Byg om, så det kan mærkes

På Energistyrelsens side SparEnergi.dk/byg-om finder du inspiration og gode råd om energirenovering til dit hus. Endelig finder du også ud af, hvorfor det er en god investering.  

Du kan for eksempel:

  • Finde din energimærkerapport og se dine rentable renoveringsforslag
  • Blive inspireret af andres energivenlige løsninger
  • Hente din tjekliste til et klimavenligt hus
  • Teste din varmetype
  • Finde en håndværker
  • Booke en energirådgiver

Hvorfor energirenovere?

Danske villaer og parcelhuse står for 75 pct. af energiforbruget i de danske bygninger. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Finans Danmark indgået et nyt samarbejde for at gøre de danske boligejere opmærksomme på de økonomiske besparelser, de kan opnå ved at tage det klimavenlige valg og energioptimere deres boliger.

Alt for mange huse i Danmark er opvarmet med olie og gas eller er for dårligt isoleret. Men alt for få boligejere drøfter muligheden for at gøre noget ved det med deres bank. Det er ellers ofte det, der skal til for at komme i gang.

”Der er et stort potentiale for energibesparelser i de danske boliger, og det skal vi udnytte. Mit mål er, at flere boligejere vil reducere deres energiforbrug og samtidig spare penge på varmeregningen. Flere energirenoveringer vil samtidig sætte gang i beskæftigelsen i hele landet. Og det har vi i den grad behov for netop nu,”  - siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Fakta

De danske villaer og parcelhuse står for 75 % af energiforbruget i de danske bygninger.

En opgørelse fra Energistyrelsen viser, at der alene i de godt 55.000 energimærkningsrapporter, som blev udarbejdet ved salg af enfamilieshuse i 2019, er et potentiale for at reducere udledningen af CO2 med cirka 61.000 ton. Dertil kommer en stor privatøkonomisk besparelse på op mod 344 mio. kr.

Energistyrelsen har fået gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danskernes holdninger til energirenoveringer. Undersøgelsen viser, at

  • Mere end hver tredje dansker mener, at det er vigtigt, at bankerne tager del i den grønne omstilling, ligesom hver tredje dansker ville overveje at energirenovere, hvis deres bankrådgiver fortalte dem, at det kunne betale sig.
  • Næsten hver tredje danske husejer, der har købt hus inden for de sidste 10 år, kender ikke deres boligs energimærke.