Projekter 2017

Nedlagt branddam ved Grønningen i Rødding renoveres

Den lille grønne oase ved den nedlagte branddam renoveres, så det bliver mere attraktivt. Større dele af beplantningen fjernes for at åbne op. Terrænet reguleres så brinkerne bliver fladere. Der genplantes lave buske på dele af området.

Legeplads på Grønhøjgade i Vejen

I løbet af de første måneder af 2017, vil der blive etableret en ny legeplads på Grønhøjgade 8 i Vejen.

Genoprettelse af Sommerlystskoven i Rødding

Igennem en længere årrække har Sommerlystskoven i Rødding været plaget af våde bundforhold og stormfald. I 2016 blev større dele af skoven fældet og delvist genplantet. I 2017 vil den sidste del af skoven blive tilplantet.