Renovering af legeplads på Violvej 44A i Brørup

På Violvej 44A i Brørup bliver der i starten af 2016 etableret en ny kommunal legeplads.

Legepladsens placering af besluttet ud fra en drøftelse blandt beboerne i 2013.

Der er blevet afholdt et møde med beboerne i området, hvor der blev drøftet, hvilke behov, der var til legepladsen.

Nedenstående plan blev vedtaget på mødet. 

Den nordlige del af stiens forløb vil blive ændret, så den går langs den østlige side i stedet for den vestlige, da dette er den mest oplagte færdselsårer for de fleste.

På legepladsen bliver der opsat redskaber til børn fra 3 års alderen og helt op til de større børn i 10-12 års alderen.