Højskoleengen i Rødding

Lokalt initiativ

Borgerne i Rødding har igennem en længere årrække haft ønske om at etablere et attraktivt, grønt område ved Højskoleengen i Rødding. Stedet skulle være samlingssted for byens borgere, ved større arrangementer.

For at få dette realiseret, har borgerne i området samlet en stor sum penge sammen til det konkrete projekt. Derudover har mange tilbudt at bidrage med arbejdskraft.

Vejen Kommune deltager i den styregruppe bestående af lokale kræfter, som koordinerer projektet.

Projektbeskrivelse

Som et væsentlig del af projektet er Rødding bæk åbnet fra Ribevej hen til Højskolen, hvor bækken allerede var fritlagt. Der er etableret to nye broer over bækken og et plateau til ophold for både besøgende og højskolens elever. I et mindre område i bækken har nogle af de lokale været ude og lægge sten i bækken, så der bliver skabt et område, som egner sig til vandleg.

Derudover er der etableret en amfiscene, hvor der kan afholdes både store og små arrangementer.

På engen har Vejen Forsyning gravet et regnvandsbassin, som opsamler regnvandet fra Kirkebakken.

På sigt forventes det, at lokale kræfter vil stå for at bygge en bålhytte i udkanten af skoven.

Udover ændringerne på selve engen, ændres forløbet af Flors Allé foran Søstrenes Hus også. Fortovet langs vejen er flyttet over på den modsatte side af Søstrenes hus samtidig med, at vejen er flyttet længere væk fra huset. Begge dele er gjort for at skabe mere afstand til det smukke, gamle hus, som også er ved at blive renoveret.

Oppe ved Frimenighedskirken bliver parkeringspladsen udvidet, for at sikre det samme antal parkeringspladser som tidligere.

Indvielse

Indvielse af projektet finder sted d. 1. oktober 2016