Plejeplan

Plejen af kommunens grønne områder sker efter en gartnerplan. Gartnerplanen består af et GIS-kort, hvor alle kommunens arealer er indtegnet samt en plejebeskrivelse. På kortet på denne side kan du slå Park-laget til og derved se hvilke elementer, der findes i hvert område - f.eks. græs, hæk, træer og inventar.

I plejebeskrivelsen kan man se hvordan de forskellige elementer skal plejes.

Græsset er opdelt i 7 forskellige kategorier, der fortæller, hvor ofte græsset slås. Plejeniveauet er bestemt af hvor intensivt græsset anvendes. F.eks. slås græs ved opholdsområder (Brugsplæner) 16 gange om året, mens det på byggegrunde kun slås 4 gange pr. år. Græsrabatter i bycentrum slås 6-8 gange mens rabatter andre steder i byen slås 4 gange. Denne opdeling i plejeniveauer er ens for hele kommunen.

I nogle områder får græsset lov til at stå højt omkring træer og der klippes stier gennem det høje græs i stedet for at klippe hele fladen. Græs som kun klippes 1-2 gange årligt får større indhold af vilde planter og det er med til at forbedre levevilkårene for både urter, insekter og fugle.