Pleje af grønne områder

Plejen af kommunens grønne områder er beskrevet i en gartnerplan, som består at et kort over de grønne områder i kommunen, samt en plejeplan. Nedefor linkes til kortet, hvor alle kommunens grønne områder er indtegnet. På kortet kan du se hvilke elementer, der findes i hvert område - f.eks. græs, hæk, træer og inventar. 

Se kort over grønne områder i Vejen Kommune

plejebeskrivelsen kan man se hvordan de forskellige elementer skal plejes.

Græsset er opdelt i 7 forskellige kategorier, der fortæller, hvor ofte græsset slås. Plejeniveauet er bestemt af hvor intensivt græsset anvendes. F.eks. slås græs ved opholdsområder (Brugsplæner) 16 gange om året, mens det på byggegrunde kun slås 4 gange pr. år. Græsrabatter i bycentrum slås 6-8 gange, mens rabatter andre steder i byen slås 4 gange. Denne opdeling i plejeniveauer er ens for hele kommunen.

I nogle områder får græsset lov til at stå højt omkring træer, og der klippes stier gennem det høje græs, i stedet for at klippe hele fladen. Græs som kun klippes 1-2 gange årligt får større indhold af vilde planter, og det er med til at forbedre levevilkårene for både urter, insekter og fugle.