Parker og grønne områder

Vejen Kommune er velforsynede med grønne områder i byerne, og de er ofte bundet sammen af gode stiforbindelser. I nogle byer er der særlige markerede ruter som Kløverstier, Hjertestier og 'Spor i landskabet'.

Klik ind på Friluftsvejen.dk og få idéer til nye steder, som du kan udforske eller nye ruter gennem byen.

Kommunen arbejder mod at skabe byer med gode muligheder for fysisk aktivitet, ophold og sociale aktiviteter. I de grønne områder arbejdes der blandt andet med gode sammenhængende stier, større naturindhold og aktivitetspunkter som lege- og opholdsområder.

I samarbejde med brugerne er der udformet udviklingsplaner for kommunens større, grønne områder. Du kan finde links til nogle af disse planer på denne side.