Hvad med medicinrester og kanyler?

Er du privat borger så skal medicinrester og kanyler afleveres på apoteket.

Der gælder andre regler for virksomheder: 
Se mere om medicinrester og kanyler fra landbrug