Hvad med urtepotter og blomsterbakker?

Må urtepotter og blomsterbakker komme i genbrugsbeholderen?

Nej.

Ofte vil der sidde indtørret jord i potterne og bakkerne, og de kan derfor ikke genbruges. Du skal derfor lægge dem i din dagrenovationsbeholder.