Hvad med mælke- og juicekartoner?

Må mælke- og juicekartoner som er skyllet komme i genbrugsbeholderen?

Nej.

Kartonerne er ikke kun pap, men et blandingsprodukt. Derfor skal du lægge dem i din dagrenovationsbeholder.