Hvad gør jeg hvis jeg har ekstra affald?

Hvis du får behov for en ekstra tømning, skal du bestille den direkte hos renovatøren på telefon 70 23 23 76 eller i boksen "Selvbetjening".

En ekstratømning af din restaffaldsbeholder koster 64,06 kr. 

En ekstra tømning af dit genbrugsbeholder koster 99,66 kr. 

Renovatøren sender dig en regning på beløbet.

Du kan også få en ekstra, klar pose sammen med din normale tømning. Det koster 17,30 kr. for en pose.