Projekt SAGA lll

Tøj og mælkekartoner til genbrug?

Opgaven går ud på, at vi sammen er med til at sikre, at de ressourcer, der findes i vores affald, bliver effektivt indsamlet, genanvendt og dermed brugt i produktionen af nye varer. For at det kan lykkes, skal vi udvikle indsamlingen af genanvendeligt materiale og lave forsøg med nye fraktioner og genanvendelse.

550 familier/husstande i Askov er udvalgt til at deltage i projektet, hvor de skal sorterer tekstiler, drikkekartoner og fødevareplast fra til genanvendelse.

De deltager:

Askov Kirkevej - Baslund - Birkevænget - Damhus - Dammen - Egevænget - Estrupvej 1-13 og 2-6 - Maltvej 1-63 og 2-80 - Melvangvej - Møllevej - Sandmarken - Studiestræde - Søndervangvej - Torvet  og Vangevej.

Projektet SAGA III

Projektperioden løber fra den 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

Projektet skal vise potentialet for indsamling af større mængder genanvendeligt affald, fordelingen mellem de tre affaldsgrupper samt muligheden for afsætning af henholdsvis tekstiler, drikkekartoner og fødevareplast efter sortering.

Herunder kan du se mere information omkring projektet

Seneste nyt

Brev til alle deltagende husstande om ophør af projektet den 30. juni 2016.

Brev til Baslund om ændring af tømningdag for dagrenovation fra 1. juli 2016

 

Informationer i forbindelse med projektet

Tømmekalender samt sorteringsvejledning til print. Tømmekalenderen er for perioden 1. januar til 30. juni 2016

Informationsbrev om foreløbige resultater og tekstilposer

Tømningskalender til print

Folder med information omkring sortering, tømningskalender m.m.

Borgerbrev

Dagsorden til informationsmøde 

PowerPoint præsentation fra informationsmøde

Yderligere information fra informationsmødet

Folder om Dansk Affald A/S