Viden om batterier

Batterier

Tungmetaller

Mange batterier indeholder tungmetaller, som kan gøre skade på både mennesker og miljø, hvis de havner de forkerte steder.

Tungmetaller i batterier er for eksempel bly, cadmium, nikkel og kviksølv.

Energi og ressourcer

Der er en stor miljøgevinst i at genbruge metallerne fra brugte batterier.
Det er dyrere og mere energikrævende at udvinde og oparbejde nye metaller, og metallerne er desuden en begrænset ressource i naturen.  

Hvor bliver de af?

Når du har afleveret dine batterier enten på låget af genbrugsbeholderen eller på genbrugspladsen, bliver de sendt til virksomheder, som sørger for, at de bliver genanvendt.

Først bliver batterierne sorteret efter hvilken type stoffer, de indeholder. Derefter bliver de opvarmet til meget høje temperaturer, sådan at plast og papir brænder, og nogle metaller - for eksempel kviksølv og zink - fordamper. Disse metaller bliver senere renset ud af røgen og kan bruges igen. Andre metaller som jern og mangan ligger tilbage. De kan bruges i stålindustrien til mange forskellige produkter, som for eksempel jernbaneskinner, stålvaske og meget andet.

Returordning

Elreturs hjemmeside kan du læse om producenternes ansvar for at tage brugte batterier retur.